ASD-16 RiceASD-17 RiceGauri Rice
Gayatri RiceHari RiceHeera Rice
HKR-120 RiceIET-10222 RiceIET-8548 Rice
Jaya RiceKalyani-II RiceKanak Rice
Karna RiceKshira RiceLalat Rice
Mahaveera RiceMDU-3 RiceMoti Rice
Narendra Dhan-118 RicePadmini RicePanvel-2 Rice
Pathara RicePrasanna RiceRatnagiri-1 Rice
Ratnagiri-2 RiceSeshu RiceSonasali Rice
Sravani RiceSrinivas RiceTara Rice
Vanaprabha RiceVikas RiceVikramarya Rice
Vivek Dhan-62 RiceVL Dhan-163 Rice